Відкритий форум для будь-яких обговорень

Дом. завдання на 30 травня

Федак Тетяна -

ГЕОГАФІЯ:  відповісти на питання у підручнику з Географії  на ст. 66 письмово та вислати на ridnashkolapassaic@gmail.com або виставити у портфоліо на DojoClass до 29 травня. Обов‘язково!!!!

КУЛЬТУРА. Дати відповіді на питання підручника ст. 108-114.

(Edited by Ольга Янчак - original submission Tuesday, 19 May 2020, 11:18 PM)

Укр.мова: Повторити все про дієслово. Виконати вправу 5 на ст.150

Укр.літ: 1.Прочитати оповідання Івана Яковича Франка " Грицева шкільна наука". Переказувати за планом:

  • 1.Гриць-пастушок.
  • 2.Батько веде хлопчика до школи.
  • 3.Неласкавий прийом у школі.
  • 4. Важка наука.
  • 5. Мрії батьків Гриця про подальше навчання сина.
  • 6. Гуси під наглядом сусідського хлопчика.
  • 7. Повернення Грицька на пасовисько.
  • 8. Як гусак присоромив Гриця.

2. Виписати у зошит 4-5 діалектних слів із оповідання і пояснення до них.

3. Намалювати ілюстраціїї до твору " Грицева шкільна наука"

(Відредаговано Юлія Грабар - початкове подання вівторок 19 травень 2020 11:18 )

 Історія: Опрацювати біографію Юрія Дрогобича та дати відповіді на завдання, які виставлені в DojoClass.

Домашнє завдання на 16 травня

Грабар Юлія -

Історія: дайте відповідь на питання по карті  в класі доджо і повторіть пройдений матеріал, а саме останні три уроки. Саме по них на наступний раз зробимо урок - узагальнення вивченого матеріалу.

КУЛЬТУРА. Повторити ст. 79-83. 

Домашнє завдання на 16 травня

Янчак Ольга -

Укр мова: Повторити:
Що таке дієслово?
Часи дієслів.
Похідні і непохідні дієслова
Доконаний і недоконаний вид дієслів.

Виконати усі завдання , що робили в класі і також виконати вправу 242 на ст 122

Укр літ: Прочитати вірш-казку Івана Франка " Лис Микита" 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3419

Дати відповіді на питання письмово:

З якою метою зібралися звірі навесні на галявині?
Хто виступає обвинувачем?
Хто виступив на захист Лиса?
Кого послали привести Лиса на суд?
Зачитати опис домівки Лиса
Як поводить себе Медвідь по відношенню до обвинуваченого?
Як покепкував з нього Микита?
Як поводиться Мурлика, гукаючи Лиса на суд?
Чому Лис перехитрив Кота, завів у пастку?
Хто визвався сам привести Лиса?
Зачитати епізод зустрічі Лиса з Бабаєм
Про які стосунки між героями він свідчить?
За що сердитий Микита на Бурмила і Неситого?
Чому Цар звірів виправдав Микиту?
Чому Микита вбив Зайця, а вину переклав на Цапа Базилька?
За що покарав Микита Півня?
Чому Микита почуває себе впевнено на другому суді?
Яку пошану дістав Лис за виграш у двобою?

Домашнє завдання на 9 травня

Грабар Юлія -

Історія:  засвоїти поданий матеріал в класі доджо.

КУЛЬТУРА. Повторити ст. 50-55.

ГЕОГРАФІЯ: закінчити відповіді на питання, подані в класі Доджо

(Edited by Тетяна Федак - original submission Saturday, 2 May 2020, 12:30 PM)

(Edited by Ольга Янчак - original submission Saturday, 2 May 2020, 12:30 PM)

Укр.мова: З підручника Н. Кулакова і Є.Федоренко" Граматика укр мови" , повторити правила на ст57-66. Виконати вправу 120 на ст66

Укр.літ:Перечитати казку " Фарбований Лис" І. Франка ще раз, звертаючи увагу на ті епізоди, де Лис Микита хитрував чи обманював.
Дати відповіді на запитання і скласти самостійно з відповідями кросворд.

1.Як звали головного героя казки « Фарбований Лис»?
2.Куди сховався Лис, втікаючи від Псів?
3. Хто за словами Лиса, виліпив його з небесної глини?
4.Хто любив сидіти на пеньку серед звіриного майдану?
5. Якого кольору була фарба у діжі?
6. Як звали Мавпу?
7. Як назвав себе Лис Микита, коли потрапив до звірів у ліс?

Домашнє завдання на 2 травня

Кухарчишин Софія -

Культура. Повторити звичаї  Великодніх свят ( ст. 58-62). Намалювати великодній кошик.

ГЕОГРАФІЯ: прочитати ст. 61-65 Кримські гори. Виконати впр. 1-5 на ст. 65

(Edited by Тетяна Федак - original submission Monday, 27 April 2020, 12:31 PM)

Історія: На основі поданого відео в класі доджо дайте відповіді на питання: Що таке Кревська унія? Хто її підписав? Коли відбулась ця подія? 

(Edited by Ольга Янчак - original submission Monday, 27 April 2020, 12:31 PM)

Укр.мова:  Повторити, що таке іменник і все про іменник.
Виконати вправу 116 на ст.65 (підручник Н КУлакова і Є.Федоренко " Граматика укр мови")

Укр. літ: Закінчити читати казку " Фарбований Лис" . Записати у зошитах тему, ідею, мету твору і композицію ( це є в лекції).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 25 КВІТНЯ

Кухарчишин Софія -

Культура. Нарисувати образ традиційної української хати.

ГЕОГРАФІЯ: прочитати ст. 57-60, виконати впр. на ст. 59 №5-8 і прикласти в портфоліо в Клас Доджо

Історія: Повторити весь матеріал по Галицько-Волинській державі з підручника ( С.74-84) і з класу доджо.  На наступний раз зробимо урок узагальнення вивченого матеріалу.

(Edited by Ольга Янчак - original submission Monday, 6 April 2020, 7:07 AM)

Укр. мова: Вивчити всі правила про прислівник і ступені порівняння прислівників.
виконати завдання:

* Від поданих прислівників утворити просту і складену форми найвищого ступеня порівняння. Два-три утворених прислівники увести до самостійно складених речень.
Зразок. Завзято – найзавзятіше, найбільш (найменш) завзято.

Гордо, зручно, товсто, привабливо, високо.

Укр.літ: З першого відео і з теми моєї розповіді записати
Чому розпалася Київська Русь? Які причини розпаду Київської Русі?

З другого відео записати
На чому писали люди у часи Київської Русі?
Що таке грамота?
Хто створював Берестяні грамоти?
Які ще відомі грамоти знайдені?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 4 квітня

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Опрацювати текст на ст. 100-105, Вправу на ст. 107 виконати в зошиті.

ГЕОГРАФІЯ: повторити вивчений матеріал про височини. Написати і виставити відповіді на ClassDojo відповіді на питання: 1. Що таке височина! 2. Назвати височини України.

Історія: Вивчити тему  уроку   «Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад» з матеріалу, який був поданий в класі DOJO та дати відповідь письмово на питання № 3,5,6,7 з підручника, с.84. Прошу відправляти домашнє завдання в клас DOJO.


(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 29 March 2020, 8:38 AM)

Домашнє завдання на 28 березня

Янчак Ольга -

1. Укр.мова: Вивчити тему " Способи дієслів. Дієвідміни".Виконати у зошиті вправу 265 ст. 135

2. Укр. література: Добре знати композицію, зміст, характеристику персонажів, тему і ідею твору " Слово про похід Ігорів"

Історія: Вивчити тему "Король Данило-будівничий Галицько-Волинської держави" з поданого матеріалу в класі DOJO або з підручника на С. 81-83. Виконайте письмово завдання із закріплення на С.83 (1,2,3,4,5 питання).

ГЕОГРАФІЯ: повторити про Волинську, Подільську височини та про Донецький Кряж.

(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:46 PM)

(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:46 PM)

Культура. Вивчити матеріал на ст. 95-97. В зошиті мати виконану вправу ( ст. 98), Намалювати на окремому аркуші  різьблену тарілку чи інший виріб, використавши орнаменти чи взори, про які говорили на уроці.

Географія 14 березня та дом. завдання на 21 березня

Федак Тетяна -

Прошу прочитати ст. 14 та 15 «Волинська височина»

Для закріплення : Записати в зошиті всі подані в підручнику височини та їх коротку характеристику.

Подаю веб сторінку, де можна отримати коротку інформацію про височини України:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Височини_України

Д. З. : Вивчити про височини


14 березня Класна робота Українська література

Янчак Ольга -

ТЕМА: ЗМІСТ І АНАЛІЗ ПОЕМИ " СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ"

     « Слово про похід Ігорів» - не тільки найвидатніша пам’ятка давньоруської літератури, але й зразок героїчного епосу народу. Невідомий автор закликає берегти й любити Русь, примножувати її багатство.

         Історична основа твору:

     Невідомий автор розповідає про реальну історичну подію: похід новгород-сіверського князя на половців 1185 року. Міжусобні змагання князів Київської Русі за землю призвели до жахливої руїни: пограбування міст, спалення сіл, захоплення полонених, убивства родичів. Ситуацією скористалися половці, які з 1061 року нападали на східнослов’янські землі. Керуючись головним завданням – це захист Руської землі, у 1183 році великий князь київський Святослав з допомогою ще кількох князів переміг половців. Князь Ігор також вирішує завоювати половців : перший похід – вдалий , а другий ( через два роки, у 1185 році) – закінчився поразкою у битві на річці Каялі.

Тема:

Опис невдалого походу новгород-сіверського князя Ігоря і брата його, курського князя Всеволода, на половців в 1185 році і наслідків цього походу для руських земель.

Ідея:

Автор передає свою тривогу за долі рідної землі, звертаючись до всіх руських князів. Він закликає до захисту Вітчизни, до припинення князівських усобиць перед лицем спільної небезпеки ворожої навали.

  Композиція твору:

1. Вступ ( пісня Бояна) – роздуми автора над манерою описування подій.

2. Основна частина ( кілька оповідань):

·        Виступ Ігоревої дружини;

·        Похід;

·        Битва з половцями;

·        Сон і «золоте слово» Святослава;

·        «Плач Ярославни»;

·        Втеча Ігоря з полону.

3. Закінчення ( величання Ігоря, князів і дружини).


Сюжет

«Слово...» починається зі вступу. Автор звертається до великого співакові давнини Бояну, розхвалює його манеру виконання: віщий Боян, коли починав пісню, розтікався мислію по древу, мчав сірим вовком по землі, ширяв сизим орлом під хмарами ... Автор же говорить, що він хоче писати по-іншому , просто, «за билинами цього часу». Повість його розгортається «від Володимира» (Мономаха) «до нинішнього Ігоря», Який задумав поодинці, з небагатьма родичами, повернути Русі землю половецьку до самого Чорного моря.

На початку походу Ігоря відбувається затемнення сонця. Князь нехтує цим знаменням. У його серці — бажання «спокусити Дону Великого», Здобути собі бойову славу в битві з половцями. Він іде в похід, ведучи за собою хоробру дружину. Автор описує, як все опирається цьому походу: сонце йому тьмою путь заступало, ніч, стогнала грозою, птахів розбудила, звірі ревли, закричав з вершин дерев язичницький бог. Половці готуються зустріти полки Ігоря, йдуть напереріз до Дону: скриплять вози в ночі, як перелякані лебеді. Лунає трагічний рефрен твори: «О, Русская земля! Уже ти за пагорбом!»

Вранці в п'ятницю руські полки перемогли половців, взяли багату здобич — червоних дівчат половецьких, а з ними золото, і паволоки, і дорогі оксамити.

На наступний ранок відбувається основний бій: раптово підійшли головні сили половців. «Криваві зорі світло сповіщають; чорні хмари з моря йдуть, хочуть прикрити чотири сонця» (Чотирьох руських князів). Битва відбувається на річці Каялі (де вона знаходиться, невідомо, є припущення, що ця річка — метафора необхідність покаяння Ігоря в своїх пихатих помислах). Кривава битва, якої не бачено було в часи найстрашніших воєн на руській землі, триває два дні. Хоробріше всіх бився брат Ігоря Буй-Тур Всеволод. На третій день під полудень упали Ігореві стяги. «Тут пир закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли, а самі полягли за землю Руську». Ігор потрапив у полон.

Автор не описує полон Ігоря, а робить великий ліричний відступ: невеселий час настав, тому що сказав брат брату: «Це моє, і те моє ж». І почали князі про мале говорити: «Це велике» — і самі на себе крамолу кувати». А погані з усіх сторін приходили з перемогами на землю руську.

Ігоря хороброго полку не воскресити. Велика печаль настала по всій руській землі: «Ігор погубив те, чого домігся батько його Святослав Ольгович, що полонив половецького хана Кобяка. Побігли погані на руську землю, брали данину по білячій шкірці від двору».

Дія переноситься в Київ, в якому князь Святослав бачив смутний сон: одягали його чорним покривалом на ліжку тисовій, черпали синє вино, з горем змішане, сипали порожніми сагайдаками великі перли на груди. Всю ніч з вечора сірі ворони крякали і понеслися до синього моря. Святослав дізнається про Ігоря поразку.

Святослав виголошує слово, зі сльозами змішане. Він дорікає Ігоря і Всеволода: рано почали вони половецьку землю воювати, а собі слави шукати. Далі Святослав перераховує подібні «подвиги» інших руських князів, які послаблювали російську землю, роз'єднували її цілісність і єдність.

Він згадує міжусобиці, за якими слідують завжди напади ворогів на ослаблені князівства.

Святослав закликає нащадків Ярослава Мудрого припинити ворогувати між собою.

Дія знову переноситься в інший простір: Ярославна, дружина князя Ігоря, плаче в Путивлі на міській стіні, її голос чується на Дунаї. «Полечу, — каже, — зозулею по Дунаю, омочу рукав в Каялі ріці, утру князю криваві рани на виснаженому тілі». Ярославна скаржиться вітру — що він її веселощі по степу розвіяв? Просить Дніпро-Славутич: «Поверни, пан, мого улюбленого до мене». Волає до світлого і трисвітлего сонця: «Всім ти тепло і червоно, чому ж простерло гарячі свої промені на княжих воїнів?»

Плач Ярославни побудований у формі заклинання стихій, які можуть повернути їй князя Ігоря.

Подальші події розгортаються стрімко: заклинання виявилося дієвим. Приснуло море опівночі, ідуть смерчі хмарами. Ігорю Бог кажет шлях із землі Половецької на землю Руську, до отеческому золотому столу. Ігор спить і не спить — міряє думкою поля від великого Дону до малого Дінця.

Описується повернення Ігоря до Києва. «Сонце світиться на небі — Ігорь- князь в Руській землі. Дівчата співають на Дунаї — майорять голоса до Києва. Ігор князь їде по Боричевому узвозу до храму святої Богородиці Пирогощої. Слава Ігорю Святославичу, Бую-Туру Всеволоду, Володимиру Ігоревичу! Князям слава і дружині! Амінь».

Крім високої ідейної ціни, має «Слово о полку Ігореві»  також велику мистецьку вартість. Про мистецьку ціну твору свідчать поетичні, повні символіки образи походу, боротьби, глибокі рефлексії автора й жива участь сил природи в людській долі. Творчість автора стоїть у зв’язку з українською народною поезією. Мова «Слова о полку Ігореві» багата, з виразними прикметами української народної стихії.

Переспіви «Слова о полку Ігореві» в живій українській мові дали Маркіян Шашкевич, Тарас Шевченко, Степан Руданський та інші письменники. Поему перекладено на всі слов’янські мови; вона також відома у перекладах на інші мови.

Домашнє завдання на 21 березня:

Добре знати зміст і аналіз твору " Слово про похід Ігорів". У зошит записати Тему, ідею, композицію твору.