Відкритий форум для будь-яких обговорень

Дом. завдання на 28 березня 2020

Ольга Янчак -

1. Укр. мова: Вивчити тему " Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення". Виконати завдання:

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. У яких реченнях є прикладки? Позначте наголос у виділених словах:

1. Усе навколо лиш для нас з тобою ці сині квіти ця пахка земля. 2. Вода в озері Світязь і надзвичайно м'яка і така прозора, що навіть на глибині 8 метрів видно дно. 3. Корисні копалини мають велике значення не тільки для енергетики чи металургії а й для лікування. 4. Відомий лікар-мікробіолог Данило Заболотний був високоосвітченою людиною любив книжки живопис театр писав вірші рідною мовою.

Виділені слова: корисні, металургії, вірші.

(Edited by Оксана Гуцал - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:53 PM)

Українська література: написати реферат до твору П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" і виконати класну роботу в віртуальному класі DOJO

Історія: Вивчити тему уроку "Україна напередодні Першої світової війни" з поданого матеріалу в класі DOJO та обов'язково виконати класну роботу.

ГЕОГРАФІЯ: 

Прочитати ст.93-95 - підручник

Виконати і виставити га класі Dojo відповідь на питання #1,5 ( ст. 95)


(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:53 PM)

 Культура. Вивчити тему на ст. 91-93. В зошиті мають бути записані відповіді на питання, що були задані в класі dojo та виписані з підручника назви видавництв книг  з профілем їхньої діяльності.

Географія : класна робота 14 березня та дом . завдання на 21 березня

Тетяна Федак -

Неметалічні корисні копалини

Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини є найбільш поширеною групою серед всіх видів мінеральної сировини. Вони  мають деякі особливості, що властиві тільки їм і відрізняють їх від металічних і паливно-енергетичних корисних копалин. Зокрема, більшість з них має багатоцільове призначення (вапняк, кристалічні породи, пісок, глини тощо), разом з тим, при виготовленні тих чи інших матеріалів можуть використовуватися різні види сировини. Переважна кількість різновидів неметалічних корисних копалин використовується без будь-якої переробки, або потребує незначних додаткових затрат для виготовлення товарної продукції. При цьому геологічний вік і умови формування однотипної сировини можуть бути зовсім різні.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи усіх відомих у природі генетичних типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали  майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження  як у геологічному просторі,  так і в часі практично повсюдне  (в різноманітних геологічних структурах) і поліхронне (від архею до антропогену).

Неметалічні корисні копалиниНеметалічні корисні копалини мають важливе значення  для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-технічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені біля сировинної бази.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної копалини. Більш ніж на 1300 родовищах  здійснюється промислова розробка.

 В основу класифікації неметалічних корисних копалин, прийнятою Державною службою геології та надр України,  покладений характер використання мінеральної сировини в різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   неметалічної мінеральної сировини прийнято  й національним класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals and rocks (індустріальна сировина).

 Неметалічні (неметаловмісні) корисні копалини поділяються на:

 • гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна сировина);
 • гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, цеоліт);
 • неметалічні корисні копалини для металургії (сировина флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна та для обгрудкування залізорудних концентратів);
 • неметалічні корисні копалини для будівництва (сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш);
 • каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, родоніт).Географія : класна робота 14 березня та дом . завдання на 21 березня

Тетяна Федак -

Неметалічні корисні копалини

Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини є найбільш поширеною групою серед всіх видів мінеральної сировини. Вони  мають деякі особливості, що властиві тільки їм і відрізняють їх від металічних і паливно-енергетичних корисних копалин. Зокрема, більшість з них має багатоцільове призначення (вапняк, кристалічні породи, пісок, глини тощо), разом з тим, при виготовленні тих чи інших матеріалів можуть використовуватися різні види сировини. Переважна кількість різновидів неметалічних корисних копалин використовується без будь-якої переробки, або потребує незначних додаткових затрат для виготовлення товарної продукції. При цьому геологічний вік і умови формування однотипної сировини можуть бути зовсім різні.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи усіх відомих у природі генетичних типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали  майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження  як у геологічному просторі,  так і в часі практично повсюдне  (в різноманітних геологічних структурах) і поліхронне (від архею до антропогену).

Неметалічні корисні копалиниНеметалічні корисні копалини мають важливе значення  для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-технічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені біля сировинної бази.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної копалини. Більш ніж на 1300 родовищах  здійснюється промислова розробка.

 В основу класифікації неметалічних корисних копалин, прийнятою Державною службою геології та надр України,  покладений характер використання мінеральної сировини в різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   неметалічної мінеральної сировини прийнято  й національним класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals and rocks (індустріальна сировина).

 Неметалічні (неметаловмісні) корисні копалини поділяються на:

 • гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна сировина);
 • гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, цеоліт);
 • неметалічні корисні копалини для металургії (сировина флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна та для обгрудкування залізорудних концентратів);
 • неметалічні корисні копалини для будівництва (сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш);
 • каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, родоніт).

Можна переглянути інтерактивну карту:

http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php

Дом. завдання прочитати та вивчити на ст 21,22, 23 - горючі копалини.

До зустрічі через тиждень!

Класна робота з Історії України на 14 березня 2020 року

Юлія Грабар -

Історія: тема уроку " Особливості проведення аграрної (земельної) реформи Петра Столипіна в Україні та її наслідки". Ознайомитись із поданим матеріалом.

Домашнє завдання: на основі поданого матеріалу письмово дайте відповідь на наступні запитання:

1. Коли розпочалась Столипінська аграрна реформа?

2. Що таке відруб?

3. Що таке хутір?

4. Коли був виданий циркуляр Столипіна?

5. Охарактеризуйте «Справу Бейліса».


Революція 1905—1907 рр. підштовхнула російський уряд до чергової аграрної реформи. Оскільки ініціатором та організатором реформи був голова Ради Міністрів Петро Столипін, її називають Столипінською. Реформуючи сільське господарство, уряд прагнув підвищити його ефективність, утворити прошарок заможних селян як опору влади на селі та розв’язати проблему аграрного перенаселення.

Розпочали реформу указом від 9 листопада 1906 р. і завершили законами 14 червня 1910 р. та 29 травня 1911 р. Вона надавала кожному селянинові право вийти з общини і закріпити у власність за собою землю, отже, руйнувала селянську общину. Селянин міг отримати з общинних угідь відруб  ділянку землі, що переходила з колективної (общинної) у  приватну власність, та утворити хутір — відокремлене сільське поселення із господарством і приналежною до нього землею.

Робота з поняттями.

Відрубселянське господарство, що утворилось в межах села.

Хутір -  селянське господарство, що утворилось за межами села.

Власникам землі було дозволено її вільно продавати та купувати. Натомість ліси, сіножаті тощо залишались у спільному користуванні. Реформа скасовувала викупні платежі. Уряд заохочував переселення селян на малообжиті землі Далекого Сходу, Сибіру, Середньої Азії.

Проведенню реформи мав сприяти утворений Селянський банк. В Україні реформа мала певний успіх, позаяк для українців було звичним прагнення до індивідуального господарювання і приватної власності. Відтак збільшилася чисельність заможних господарств фермерського типу, які використовували передову агрокультуру. Зросли валовий збір зернових і товарність сільського господарства. Однак зберігалося велике поміщицьке землеволодіння, хоча його перерозподіл уряд заохочував шляхом купівлі-продажу за посередництвом Селянського банку. Погана організація процесу переселення призвела до того, що майже половина переселенців з України повернулися назад. Прискорилося розорення малоземельних селян. Зросла соціальна напруга на селі.

Результати реформи.

Позитивні наслідки:

1) Швидке зростання аграрного виробництва, експорту сільськогосподарської продукції. Столипінська аграрна реформа сприяла зростанню продуктивності сільського господарства України. З 1910 по 1913 рр. посівні площі в Україні зросли на 900 тис. десятин. У 1913 р в українських губерніях був зібраний небувалий урожай зернових - 1200 млн. пудів. Частка України в зерновому експорті Російської імперії досягла 40%.

Негативні наслідки:

  1) Не була подолана економічна відсталість. У 1913 р. Росія отримувала 55 пудів хліба з однієї десятини, в США - 68, у Франції - 89 пудів. Причина: економічне зростання відбувалося за рахунок підвищення інтенсивності ручної селянської праці.

2) Введення приватної власності на землю замість общинної вдалося здійснити тільки в 1/4 всіх селянських господарств Російської імперії.

3) Не вдалося територіально відірвати від громади (общини) заможних господарів, на хутірських і відрубних ділянках оселилося менше половини куркулів.

 

2. Посилення національного гніту в 1907–1914 рр. «Справа Бейліса».

Поразка революційних сил внаслідок третьочервневого перевороту спричинила посилення урядової реакції. Влада переслідувала учасників усіх антисамодержавних рухів -  політичних, національних, культурно-освітніх, соціальних. Уряд прагнув створити таку систему, як б унеможливила в майбутньому будь-які форми протесту. Тож першочергово - розправились із тими, хто брав участь в революційних заворушеннях.

Посилився національний гніт. Уряд домігся припинення навчання українською мовою там, де його здійснювали під час революції 1905 - 1907 рр., заборонив декламувати українською мовою вірші, співати українських пісень. Змушені були припинити діяльність українські культурно-освітні товариства, частина просвітянських організацій. У 1910 р. був виданий циркуляр П. Столипіна, що забороняв «інородцям», до яких належали усі народи імперії, крім росіян, утворювати організації і товариства. У 1914 р. влада не

дозволила відзначати 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

В імперії зріс шовінізм і антисемітизм. З 1911 до 1913 р. тривала справа  Менделя Бейліса, якого влада бездоказово звинуватила у вбивстві християнського хлопчика з ритуальною метою. На захист М. Бейліса виступила демократична громадськість України і Росії. Під час суду, що відбувався у Києві, присяжні виправдали М. Бейліса, й уряд був змушений його звільнити. Та неправдиві чутки про вбитого хлопчика розпалили в суспільстві ненависть і нетерпимість до єврейського населення.

Робота з поняттями.

Шовінізм – це пропаганда національної виключності якоїсь нації, панування однієї нації над іншою.

Антисемітизм – негативне ставлення до євреїв.

 

 
 


14 березня Класна робота Українська мова

Ольга Янчак -

ТЕМА : ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ НА ТЕМУ " ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ"

 ЗАВДАННЯ 1:

Спишіть речення, вставляючи сполучники. Визначте, якими частинами мови виражені однорідні члени речення.

Шумить, ... шепче, ... тривожить зрадливий дощ із-за кутка. (М. Рильський) Силуети гір ... випливали, ... ховалися за сіткою весняного дощу. (Ю. Японський) Спадає сніг повільно ... терпеливо. Біліють крила ниви ... душі. (Д. Павличко) ... слави здобути, ... живим бути. (Т. Шевченко) ... ... сором, ... ... гнів опанував його серце? (Панас Мирний) Селяни знають, ... не королі, що є Енциклопедія Землі. (С. Стриженюк) Се був страшний, безтямно смілий ... кровожадний войовник, Бурунда-бегадир, суперник у славі з Кайданом. (І. Франко)

Довідка: і, і; то ... то; й, і; або ... або; чи то ... чи то; а; і.

ЗАВДАННЯ 2:

Запишіть речення. Укажіть однорідні члени речення. Підкресліть сполучники, що їх з'єднують.

Козаки завернули коней і погнали вихором до своїх. (А. Чайковський) Місячне сяйво сріблило стіни, двері й образи. (Б. Лепкий) І вам згадається садок, високий ґанок, летючі зорі, тиха літня ніч. Гей ви, грізні, чорні хмари! (Леся Українка) Широкою рікою плили по Русі пожежі, руїни та смерть. (І. Франко) Одвага або мед п’є, або сльози ллє. (Нар. творч.) І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині — однаковісінько мені. (Т. Шевченко)

ЗАВДАННЯ 3:

Запишіть речення. Знайдіть однорідні члени. Визначте, якими членами речення вони виступають та якими частинами мови виражені. Поясніть уживання розділових знаків.

Розумна пані і моторна, для неї трохи цих імен: трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. (ї. Котляревський) То наступало парубоцтво: шевчики, кравчики, ковалі, свитники, гончарі і з усякого ремесла бурлацтво. (Г. Квітка-Основ'яненко) Пізніше Віл признався попелястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті. (Є. Гребінка) Кругом обняла його річка з зеленими плавнями, лозами й очеретами. (П. Куліш) Надворі весна вповні. Куди не глянь — скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. (Панас Мирний) То звідтіль навпростець махає до овець, до клуні, до стіжків, до стайні, до обори. (П. Гулак-Артемовський)

ЗАВДАННЯ 4:

Запишіть подані речення, поширюючи однорідними членами і ставлячи потрібні розділові знаки.

Весняний ліс стояв наповнений співом пташок. Світанкова зоря зійшла над землею. Спека висушила спраглі поля. Зимовий ранок привітав усіх снігом. Весна зігрівала все навкруги. Пшенична нива чекала на хліборобів. Літо видалося теплим.

Домашнє завдання на 21 березня:

Запишіть речення. Замість рисок, де потрібно, поставте розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

Ані жарти / ані пісні / ані вигадки не розвеселили Марину. У лісі росли осики / ялинки / кедри. Зорі / планети / галактики / видавалися фантастичними. Зошити / підручники / олівці / знайшлися у Михайловій шафі. І гори / і долини / і моря здавалися маленькими з літака. Князь мав / ліси / пасовиська / селища / і золото / і срібло / і хутро.
КУЛЬТУРА. Ст. 90 -93. Друк та видавництво книжок. Написати розповідь про те, де і коли було видано першу книгу в Україні.

Класна робота на 14 березня 2020 (Українська література)

Оксана Гуцал -

Українська література: 

Тема уроку: Іван Нечуй-Левицький. Біографія. Творчість.

Хід уроку.

 •  Опрацювати біографію письменника.

https://licey.naiau.kiev.ua/news/kopiya-do-uvagi-liceyistiv-ii-kursu.html

 • Домашня робота: з хрестоматії прочитати твір скорочено стор. 85-91. Дати письмово відповідь на питання стор. 91

Дом.завдання на 14 березня

Ольга Янчак -

1. Укр.мова: Повторити все про однорідні члени речення. Переписати речення , скласти аналогічні схеми групування однорідних членів речення (ОЧР) та вказати, який цей тип зв'язку:   1. Я пригорнусь до тебе піснею і яворами, золотими крильми пшениці, тінявими яворами (Д. Павличко).   2. Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і трави ( В. Симоненко).    3. Я дуже хочу, щоб в провулках дощ не йшов, а, як у Львові кажуть, падав... (О. Деменчук).   4. Земля зляглася, перепріла, спарилася , прагнула роботи ( К. Гордієнко).  5. Хай буде сад, і дерево криласте, і кіт-воркіт, і ще багато див (Л. Костенко ).

Укр. літ. : вивчити слова до виступу, з копії опрацювати І. Нечуй-Левицький "Микола Джеря", написати біографію І. Нечуя- Левицького.

ГЕОГРАФІЯ: «Корисні копалини»-читати з зошита, кн.ст.21-24;

Історія: Вивчити матеріал з конспекту.

Дом.завдання на 7 березня

Ольга Янчак -

1.Укр.мова: Вивчити тему " Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення". Написати твір на тему " Кінець зими", щоб у реченнях використовувалися однорідні члени речення.

2. Історія: Прочитати з підручника про політичний рух на українських землях в кінці 19 - на початку 20 століття, Ст.162.

ГЕОГРАФІЯ: повторити тему Тваринництво

(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 1 March 2020, 12:28 PM)

КУЛЬТУРА. Повторити ст. 80-89.

Дом. завд. на 7 березня 2020

Оксана Гуцал -

Укр. літ. : вивчити слова до виступу, з копії опрацювати І. Нечуй-Левицький "Микола Джеря", написати біографію І. Нечуя- Левицького.