Відкритий форум для будь-яких обговорень

Домашня робота на 30 травня 2020

Гуцал Оксана -
Українська література: Закінчити відповіді на запитання в портфоліо DOJO
14. Хто друкував свої твори в Галичині? Чому?
15. Що таке реалізм в літературі? На зміну чого прийшов реалізм?
16. Які українські письменники писали в реалістичному дусі?

ГЕОГРАФІЯ: Транспорт України ( прочитати в підручнику ст. 126-128). Відповісти письмово на питання # 1-10, ст. 128-129


КУЛЬТУРА. Дати відповіді на питання підручника ст. 97-105. 

(Edited by Ольга Янчак - original submission Saturday, 16 May 2020, 12:44 PM)

Укр.мова:

1. Вивчити правила з класу і з підручника на ст.84
2. Закінчити вправу 81 на ст. 85

(Відредаговано Юлія Грабар - початкове подання субота 16 травень 2020 12:44 )

Історія: Прошу всіх виконати завдання по узагальненню вивченого матеріалу, які  були подані в класі доджо та відправити свої відповіді для перевірки в портфоліо.

Домашнє завдання на 16 травня

Грабар Юлія -

Історія: на основі переглянутого відео в класі доджо, прошу записати в зошиті, які основні положення мав 4 універсал і відправити мені для перевірки. На наступну суботу проведемо урок - узагальнення, тому повторіть собі пройдений матеріал з класу доджо.

(Edited by Ольга Янчак - original submission Saturday, 9 May 2020, 12:50 PM)

Укр мова: Вивчити всі правила з ваших записів і моїх на тему " Пряма мова" , з підручника ст.80.
Завдання1:
Написати невеличку розповідь-спогад ( 5-8 речень) про спілкування з цікавою людиною. Використати щонайменше два речення з прямою мовою.

КУЛЬТУРА. Всім надіслати самостійну роботу для перевірки. Повторити ст. 84-89.

Українська література:

Тарас Шевченко, Маркіян Шашкевич, Іван Франко 

Закінчити речення, дописавши прізвище одного з письменників.

 • Народився на Київщині____________________________________________

 • Був священиком_______________________________________________ ___

 • Був 10 років на засланні____________________________________________

 • Був сином коваля_________________________________________________

 • Його називають Мойсеєм українського народу_________________________

 • Зорганізував Руську трійцю_________________________________________ 

• Почав перший писати українською мовою в Галичині___________________

 • Помер у дуже молодому віці_______________________________________

 • Помер на чужині (у Петербурзі)___________________________________

_ • Почав свою творчість балядами____________________________________

 • Робив переклади Євангелії_______________________________________

_ • Писав вірші й оповідання для дітей_________________________________

 • Писав багато про козацькі часи____________________________________

 • Написав Русалка Дністрова_______________________________________

 • Написав повість про напади татар на Україну в 1241 році______________

 • Книжка, де зібрані його твори називається Кобзар____________________


(Edited by Оксана Гуцал - original submission Saturday, 9 May 2020, 12:50 PM)

Домашнє завдання на 9 травня

Грабар Юлія -

Історія:  засвоїти поданий  матеріал в класі доджо.

КУЛЬТУРА. Повторити ст. 51.

(Edited by Тетяна Федак - original submission Saturday, 2 May 2020, 12:29 PM)

(Edited by Оксана Гуцал - original submission Saturday, 2 May 2020, 12:29 PM)

Українська література: 
Завершити відповіді на запитання.
Перегляд відео

ndex=7
Дати відповіді на запитання з переглянутого відео:
Відповіді писати повними реченнями в портфоліо DOJO.
За кожну відповідь даю 2 кредити в DOJO
1. Що таке реалізм?
2. Риси реалізму.
3. Назвіть представників реалізму.
4. Яке справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького?
5. Які твори написав І. Нечуй-Левицький?
6. Із скількох частин складається «Кайдашева сім’я»?
7. Які були два варіанти розв’язки (закінчення) твору «Кайдашева
сім’я»?
8. Яке справжнє прізвище Панаса Мирного?
9. Який твір написав Панас Мирний?
10. Яка інша назва твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ?
11. Хто входив до театру корифеїв?
12. Яке справжнє прізвище Івана Карпенка-Карого?
13. Який твір написав І. Карпенко-Карий?
14. Яка тема трагікомедії «Мартин Боруля»?


(Edited by Ольга Янчак - original submission Saturday, 2 May 2020, 12:29 PM)

Укр.мова: Вивчити правила ст43-47
Вправа 42 на ст.47

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 2 ТРАВНЯ 2020Р

Гуцал Оксана -

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Написати короткий твір по п'єсі  «Сто тисяч» і біографії Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище Тобілевич). Роботу долучити до портфоліо в DOJO.

Культура. Повторити ст. 37-41.

ГЕОГРАФІЯ: Прочитати про Сільське господарство ст. 113-120. Виконати письмово  впр. #6, 7 на ст. 115; впр. #2 на ст. 118 та впр. #3,4 на ст. 120

(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 26 April 2020, 5:31 PM)

Історія: написати про  життя та діяльність Михайла Грушевського. Даю посилання на відеоматеріал з Грушевським, який вам має допомогти:

(Edited by Ольга Янчак - original submission Sunday, 26 April 2020, 5:31 PM)

Укр.мова:Правила у підручнику ст.41-42
Виконати вправу 37 на ст.42

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 25 КВІТНЯ

Кухарчишин Софія -

Культура. Охарактеризувати одну з картин Т. Шевченка.

ГЕОГРАФІЯ: прочитати ст. 107-112, виконати впр. на ст. 109 №1,8, ст. 111 №6, ст 113 №7 і прикласти в портфоліо в Клас Доджо

Українська література: прочитати матеріал з класу DOJO

Літературна гра «Знайди помилку» і напиши правильну відповідь
 Емський акт 1876 р. сприяв розвитку українського театру чи посилював утиски?
 У Галичині до 1848 р. існував тільки український театр, а діяльність німецького та польського заборонялася чи навпаки?
 10 січня 1882 року М. Старицький здійснив постановку п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля» чи М. Кропивницький?
 І. Карпенко-Карий написав 19 оригінальних п’єс чи 18?

(Edited by Оксана Гуцал - original submission Monday, 6 April 2020, 7:10 AM)

Історія: На основі поданого матеріалу в класі доджо, напишіть будь ласка про стан медицини і дайте відповідь на питання: чи постраждали в цій війні діти, якщо так, то чому? Свої відповіді надсилайте мені в портфоліо для перевірки та оцінення.

(Edited by Ольга Янчак - original submission Monday, 6 April 2020, 7:10 AM)

Укр.мова: Виконати вправу 35 на сторінці 40. вивчити правила з конспектів і з підручника ст. 39-41. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 4 квітня

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Ст. 18-22. Добре знати будову іконостасу.

Історія: Вивчити тему уроку  "Українські Січові Стрільці" з поданого матеріалу в класі Dojo.

ГЕОГРАФІЯ:  закріпити вивчену тему « Паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна та хімічна галузі промисловості» ( подано на ClassDojo).Виконати письмово впр. На ст. 100#1,4,5 та впр. на ст. 106 #1,2 та виставити на ClassDojo для перевірки.

Українська література: закінчити класну роботу в портфоліо DOJO. Записати риси характеру Чіпки.


(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 29 March 2020, 8:43 AM)

(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 29 March 2020, 8:43 AM)

(Edited by Оксана Гуцал - original submission Sunday, 29 March 2020, 8:43 AM)

Дом. завдання на 28 березня 2020

Янчак Ольга -

1. Укр. мова: Вивчити тему " Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення". Виконати завдання:

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. У яких реченнях є прикладки? Позначте наголос у виділених словах:

1. Усе навколо лиш для нас з тобою ці сині квіти ця пахка земля. 2. Вода в озері Світязь і надзвичайно м'яка і така прозора, що навіть на глибині 8 метрів видно дно. 3. Корисні копалини мають велике значення не тільки для енергетики чи металургії а й для лікування. 4. Відомий лікар-мікробіолог Данило Заболотний був високоосвітченою людиною любив книжки живопис театр писав вірші рідною мовою.

Виділені слова: корисні, металургії, вірші.

(Edited by Оксана Гуцал - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:53 PM)

Українська література: написати реферат до твору П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" і виконати класну роботу в віртуальному класі DOJO

Історія: Вивчити тему уроку "Україна напередодні Першої світової війни" з поданого матеріалу в класі DOJO та обов'язково виконати класну роботу.

ГЕОГРАФІЯ: 

Прочитати ст.93-95 - підручник

Виконати і виставити га класі Dojo відповідь на питання #1,5 ( ст. 95)


(Edited by Тетяна Федак - original submission Sunday, 22 March 2020, 8:53 PM)

 Культура. Вивчити тему на ст. 91-93. В зошиті мають бути записані відповіді на питання, що були задані в класі dojo та виписані з підручника назви видавництв книг  з профілем їхньої діяльності.

Географія : класна робота 14 березня та дом . завдання на 21 березня

Федак Тетяна -

Неметалічні корисні копалини

Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини є найбільш поширеною групою серед всіх видів мінеральної сировини. Вони  мають деякі особливості, що властиві тільки їм і відрізняють їх від металічних і паливно-енергетичних корисних копалин. Зокрема, більшість з них має багатоцільове призначення (вапняк, кристалічні породи, пісок, глини тощо), разом з тим, при виготовленні тих чи інших матеріалів можуть використовуватися різні види сировини. Переважна кількість різновидів неметалічних корисних копалин використовується без будь-якої переробки, або потребує незначних додаткових затрат для виготовлення товарної продукції. При цьому геологічний вік і умови формування однотипної сировини можуть бути зовсім різні.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи усіх відомих у природі генетичних типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали  майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження  як у геологічному просторі,  так і в часі практично повсюдне  (в різноманітних геологічних структурах) і поліхронне (від архею до антропогену).

Неметалічні корисні копалиниНеметалічні корисні копалини мають важливе значення  для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-технічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені біля сировинної бази.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної копалини. Більш ніж на 1300 родовищах  здійснюється промислова розробка.

 В основу класифікації неметалічних корисних копалин, прийнятою Державною службою геології та надр України,  покладений характер використання мінеральної сировини в різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   неметалічної мінеральної сировини прийнято  й національним класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals and rocks (індустріальна сировина).

 Неметалічні (неметаловмісні) корисні копалини поділяються на:

  • гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна сировина);
  • гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, цеоліт);
  • неметалічні корисні копалини для металургії (сировина флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна та для обгрудкування залізорудних концентратів);
  • неметалічні корисні копалини для будівництва (сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш);
  • каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, родоніт).Географія : класна робота 14 березня та дом . завдання на 21 березня

Федак Тетяна -

Неметалічні корисні копалини

Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини є найбільш поширеною групою серед всіх видів мінеральної сировини. Вони  мають деякі особливості, що властиві тільки їм і відрізняють їх від металічних і паливно-енергетичних корисних копалин. Зокрема, більшість з них має багатоцільове призначення (вапняк, кристалічні породи, пісок, глини тощо), разом з тим, при виготовленні тих чи інших матеріалів можуть використовуватися різні види сировини. Переважна кількість різновидів неметалічних корисних копалин використовується без будь-якої переробки, або потребує незначних додаткових затрат для виготовлення товарної продукції. При цьому геологічний вік і умови формування однотипної сировини можуть бути зовсім різні.

У якості неметалічних корисних копалин виступають гірські породи усіх відомих у природі генетичних типів (магматичні, метаморфічні, осадові), а також мінерали  майже всіх класів. Тому їхнє розповсюдження  як у геологічному просторі,  так і в часі практично повсюдне  (в різноманітних геологічних структурах) і поліхронне (від архею до антропогену).

Неметалічні корисні копалиниНеметалічні корисні копалини мають важливе значення  для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-технічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені біля сировинної бази.

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної копалини. Більш ніж на 1300 родовищах  здійснюється промислова розробка.

 В основу класифікації неметалічних корисних копалин, прийнятою Державною службою геології та надр України,  покладений характер використання мінеральної сировини в різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   неметалічної мінеральної сировини прийнято  й національним класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals and rocks (індустріальна сировина).

 Неметалічні (неметаловмісні) корисні копалини поділяються на:

  • гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна сировина);
  • гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, цеоліт);
  • неметалічні корисні копалини для металургії (сировина флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна та для обгрудкування залізорудних концентратів);
  • неметалічні корисні копалини для будівництва (сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш);
  • каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, родоніт).

Можна переглянути інтерактивну карту:

http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php

Дом. завдання прочитати та вивчити на ст 21,22, 23 - горючі копалини.

До зустрічі через тиждень!

Класна робота з Історії України на 14 березня 2020 року

Грабар Юлія -

Історія: тема уроку " Особливості проведення аграрної (земельної) реформи Петра Столипіна в Україні та її наслідки". Ознайомитись із поданим матеріалом.

Домашнє завдання: на основі поданого матеріалу письмово дайте відповідь на наступні запитання:

1. Коли розпочалась Столипінська аграрна реформа?

2. Що таке відруб?

3. Що таке хутір?

4. Коли був виданий циркуляр Столипіна?

5. Охарактеризуйте «Справу Бейліса».


Революція 1905—1907 рр. підштовхнула російський уряд до чергової аграрної реформи. Оскільки ініціатором та організатором реформи був голова Ради Міністрів Петро Столипін, її називають Столипінською. Реформуючи сільське господарство, уряд прагнув підвищити його ефективність, утворити прошарок заможних селян як опору влади на селі та розв’язати проблему аграрного перенаселення.

Розпочали реформу указом від 9 листопада 1906 р. і завершили законами 14 червня 1910 р. та 29 травня 1911 р. Вона надавала кожному селянинові право вийти з общини і закріпити у власність за собою землю, отже, руйнувала селянську общину. Селянин міг отримати з общинних угідь відруб  ділянку землі, що переходила з колективної (общинної) у  приватну власність, та утворити хутір — відокремлене сільське поселення із господарством і приналежною до нього землею.

Робота з поняттями.

Відрубселянське господарство, що утворилось в межах села.

Хутір -  селянське господарство, що утворилось за межами села.

Власникам землі було дозволено її вільно продавати та купувати. Натомість ліси, сіножаті тощо залишались у спільному користуванні. Реформа скасовувала викупні платежі. Уряд заохочував переселення селян на малообжиті землі Далекого Сходу, Сибіру, Середньої Азії.

Проведенню реформи мав сприяти утворений Селянський банк. В Україні реформа мала певний успіх, позаяк для українців було звичним прагнення до індивідуального господарювання і приватної власності. Відтак збільшилася чисельність заможних господарств фермерського типу, які використовували передову агрокультуру. Зросли валовий збір зернових і товарність сільського господарства. Однак зберігалося велике поміщицьке землеволодіння, хоча його перерозподіл уряд заохочував шляхом купівлі-продажу за посередництвом Селянського банку. Погана організація процесу переселення призвела до того, що майже половина переселенців з України повернулися назад. Прискорилося розорення малоземельних селян. Зросла соціальна напруга на селі.

Результати реформи.

Позитивні наслідки:

1) Швидке зростання аграрного виробництва, експорту сільськогосподарської продукції. Столипінська аграрна реформа сприяла зростанню продуктивності сільського господарства України. З 1910 по 1913 рр. посівні площі в Україні зросли на 900 тис. десятин. У 1913 р в українських губерніях був зібраний небувалий урожай зернових - 1200 млн. пудів. Частка України в зерновому експорті Російської імперії досягла 40%.

Негативні наслідки:

  1) Не була подолана економічна відсталість. У 1913 р. Росія отримувала 55 пудів хліба з однієї десятини, в США - 68, у Франції - 89 пудів. Причина: економічне зростання відбувалося за рахунок підвищення інтенсивності ручної селянської праці.

2) Введення приватної власності на землю замість общинної вдалося здійснити тільки в 1/4 всіх селянських господарств Російської імперії.

3) Не вдалося територіально відірвати від громади (общини) заможних господарів, на хутірських і відрубних ділянках оселилося менше половини куркулів.

 

2. Посилення національного гніту в 1907–1914 рр. «Справа Бейліса».

Поразка революційних сил внаслідок третьочервневого перевороту спричинила посилення урядової реакції. Влада переслідувала учасників усіх антисамодержавних рухів -  політичних, національних, культурно-освітніх, соціальних. Уряд прагнув створити таку систему, як б унеможливила в майбутньому будь-які форми протесту. Тож першочергово - розправились із тими, хто брав участь в революційних заворушеннях.

Посилився національний гніт. Уряд домігся припинення навчання українською мовою там, де його здійснювали під час революції 1905 - 1907 рр., заборонив декламувати українською мовою вірші, співати українських пісень. Змушені були припинити діяльність українські культурно-освітні товариства, частина просвітянських організацій. У 1910 р. був виданий циркуляр П. Столипіна, що забороняв «інородцям», до яких належали усі народи імперії, крім росіян, утворювати організації і товариства. У 1914 р. влада не

дозволила відзначати 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

В імперії зріс шовінізм і антисемітизм. З 1911 до 1913 р. тривала справа  Менделя Бейліса, якого влада бездоказово звинуватила у вбивстві християнського хлопчика з ритуальною метою. На захист М. Бейліса виступила демократична громадськість України і Росії. Під час суду, що відбувався у Києві, присяжні виправдали М. Бейліса, й уряд був змушений його звільнити. Та неправдиві чутки про вбитого хлопчика розпалили в суспільстві ненависть і нетерпимість до єврейського населення.

Робота з поняттями.

Шовінізм – це пропаганда національної виключності якоїсь нації, панування однієї нації над іншою.

Антисемітизм – негативне ставлення до євреїв.