Відкритий форум для будь-яких обговорень

Домашнє завдання на 23 жовтня.

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Українська держава під правлінням князів. Київська держава. Початки Києва. Князь Олег Віщий. Князь Ігор. Княгиня Ольга. Прочитайте текст на сторінці 39 - 44. Дайте відповіді на запитання на сторінці 41 та 44.. 

ГЕОГРАФІЯ: Прочитайте уважно текст на листках які ви одержали на уроці. Повторення матеріалу. Господарство. Загальна характеристика. Паливно-енергетична промисловість. Машинобудування та металургія.

КУЛЬТУРА. Ст. 36-41. Опрацювати вправу на ст. 42 усно.

УКР. ЛІТ: Повторити біографію Тараса Шевченка. Прочитати і аналізувати поему " Іван Підкова" Т. Шевченка

УКР.МОВА: впр. 8, ст. 14( поширені та не поширені речення).


(Відредаговано Федак Тетяна - початкове подання неділя 17 жовтня 2021 17:29 )

Дом. завдання на 16 жовтня

Федак Тетяна -

УКР. МОВА: впр. 7 (# 1-11), ст. 14

УКР. ЛІТ: Знати повністю біографію Тараса Шевченка. Аналізувати баладу Т. Шевченка " Причинна"

ГЕОГРАФІЯ:: Машинобудування. Прочитайте текст на сторінці 101 - 103. Дайте відповіді на запитання на сторінці 103. 

ІСТОРІЯ: Прочитайте текст на сторінці 33-38. Дайте відповіді на запитання на сторінці 38. А і Б Закріплення відомостей.


КУЛЬТУРА. Ст. 33-36. усно описати одну з картин Т. Шевченка.

Домашнє завдання на 9 жовтня.

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Анти-предки українського народу.

 Ст. 22-30. Прочитайте та дайте відповіді на запитання.

ГЕОГРАФІЯ: Металургія. Ст. 98-100. Прочитайте та дайте відповіді на запитання.

УКР.МОВА: впр. 4, ст. 10

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА: Вивчити біографію Т. Шевченка. Прочитати баладу Т. Шевченка " Причинна"

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=774

КУЛЬТУРА: ст.23-32


Домашнє завдання на 2 жовтня.

Федак Тетяна -

УКР. МОВА: Класифікація речень за інтонацією. Виконати впр. 1, ст. 6-7

ІСТОРІЯ: Племена Скито-Сарматського часу. Грецькі колонії північного Причорномор'я. Ст. 17-21. прочитати і коротко описати кожне плем'я і Грецькі колонії в зошиті.

ГЕОГРАФІЯ: Паливно-енергетична промисловість ст.95-98. Прочитайте та дайте відповіді на запитання.

УКР ЛІТ: Знати біографію Маркіяна Шашкевича. Навчитися читати з інтонацією його твір " Веснівка" та вміти аналізувати цей вірш.

КУЛЬТУРА: ст.17-22- вивчити, знати розміщення ікон на іконостасі.