Відкритий форум для будь-яких обговорень

Домашнє завдання на 4 лютого

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: повторити питання з 1 по 30 з матури. Прочитати матуральні питання з 31 по 35. Виділити головне.

КУЛЬТУРА. Опрацювати питання матури  40-44.

УКР. МОВА: Повторити Матуральні питання про Числівник та Займенник ( питання 15-17 ). Виконати вправи 22-24 на ст. 25-27 в робочому друкованому зошиті. Підготуватись до самостійної по правопису та відмінюванню числівників. 

УКР. ЛІТ: Вчити родані питання. Написати есей на тему " Тріумф народної мови : Іван Котляревський та його наслідники". 

ГЕОГРАФІЯ. Питання 31-35. 

Домашнє завдання на 28 січня

Моргун Людмила -
ІСТОРІЯ: Прочитати питання та відповіді з матури з 15 по 30. Скласти план відповідей, підкреслити головне.

Роздрукувати всі 22 сторінки матуральних питань та відповідей.

КУЛЬТУРА. Добре знати відповіді на  питання 32-39.

УКР. ЛІТ: Підготуватися по питаннях, які вислала на емейли. На уроці записували питання - написати відповіді до них по 2-3 речення. 

ГЕОГРАФІЯ. Повторити питання 6-10.

УКР. МОВА: Самостійно опрацювати тему Числівник ( копії ви маєте, ті кого не було - копії у файловому месенджері ), також опрацювати тему Займенник. Бути готовими обговорювати на уроці. 

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Monday 23 January 2023 09:15 AM)

Домашнє завдання на 21 січня

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Українські збройні сили. Економічна політика України. Діаспора і Україна. Україна 1998-2000 роки. Прочитайте текст на сторінках 71-84. Дайте відповіді на запитання на сторінках 74, 77,80,84. Прочитайте питання та відповіді з матури з 1 по 20. Виділіть головне. Складіть план відповіді на кожне питання.

КУЛЬТУРА. Добре підготувати питання з 27 до31 включно. 

УКР. МОВА: Прочитати та опрацювати тему "Числівник", бути готовими до обговорення в класі. Файл з матеріалом нижче. 

ГЕОГРАФІЯ. Повторення питань 1-5: https://docs.google.com/document/d/1j968tKhH4H6H0ELi5zAra-9AIFtunp-k/edit?usp=share_link&ouid=107166649394717304708&rtpof=true&sd=true

Домашнє завдання на 10 грудня

Кухарчишин Софія -

Культура. Підготувати питання до іспитів з 22 по 27.

ІСТОРІЯ: прочитати питання та відповіді з матури з 1 по 20. Підкреслити або виділити головне. Скласти план відповіді на питання з 1 по 10.

Домашнє завдання на 3 грудня

Янчак Ольга -

1. УКР. ЛІТ: Прочитати твір І. Багряного " Тигролови".

Принести написані реферати на теми " Микола Понеділок " Буржуйка" та " Іван Багряний. Твір " Тигролови". П

Посилання з твором " Тигролови"додаю

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=2821

ІСТОРІЯ: підготуватись до презентації тим студентам, які ще цього не зробили.

Підготуватись до матуральних питань з 1 по 15. Скласти план відповіді на кожне з питань.

ГЕОГРАФІЯ. Повторити пройдені теми с. 6-46. Підготуватись до контрольної роботи.

УКР. МОВА: Підготуватись до контрольної тим кого не було. Написати автобіографію за зразком нижче всім хто ще не написав. В кого були помилки - переписати ( на листку А4 від руки прописом ! ) Перечитати копії із питанням про Прикметник, бути готовими обговорювати. 

(Відредаговано Лівель Ольга - початкове подання Saturday 19 November 2022 20:48 PM)

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 19 November 2022 20:48 PM)

Домашнє завдання на 19 листопада

Янчак Ольга -

УКР.ЛІТ: Повторити весь пройдений матеріал. Всі хто був відсутній більше, ніж два рази , прошу принести весь пророблений матеріал класних робіт і домашні.

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ НА 19 ЛИСТОПАДА

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Повторити питання матури з 1 по14. Підготуватись до контрольної роботи.

ІСТОРІЯ: Підготуватись до презентації. Презентація повинна тривати мінімум п'ять хвилин. Можна зробити PowerPoint і можна у паперовому вигляді. Повторити питання з матури з 1-5. Дати відповіді на запитання після тем Український парламент - Верховна Рада і Конституція України.

УКР. МОВА: Опрацювати Матуральні питання 10,11 про Іменник. Перечитати та вивчити всі 5 сторінок ( сторінки додаються нижче ) Копії ви також маєте на руках. Написати автобіографію по зразку на листку А4 прописом ! Бути готовими до написання контрольної роботи. 

ГЕОГРАФІЯ. Опрацювати матеріал підручника на ст. 33-37.

Домашні завдання на 12 листопада

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: підготуватись до презентації. Скласти план доповіді на задану тему в зошиті, від 5 до 10 пунктів.

 Скласти план відповідей на перших п'ять питань з матури в зошиті.

Молодіжні організації. Президент Леонід Кучма. Прочитайте текст на сторінці 56-63. Дайте відповіді на сторінках 59 і 63.

КУЛЬТУРА. Повторити питання матури з 1 по14 і 21.

УКР. МОВА: Опрацювати теоретичний матеріал Розділів наук про мову ( копія нижче ), опрацювати та бути готовими для обговорення Матурального питання 9 "Частини мови. Самостійні та службові" ( копія нижче ). 

УКР.ЛІТ: підготуватися до контрольної роботи. Теми : Творчість василя Стуса; Рух шістдесятників в літературі( представники, творчість, мета, відношення до соціалістичного реалізму) ; Життя і творчість олеся Гончара та його твір " Собор".

ГЕОГРАФІЯ. Поверхневі і підземні води. Стор. 29-32. Вправи після тексту - усно.

Вкладення 20221104_233141.jpg

Домашні завдання на 5 листопада

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Освіта і культура в Україні. Релігія в Україні. Прочитайте текст на сторінках 48-55. Дайте відповіді на запитання на сторінках 51і 55.

КУЛЬТУРА. Повторити тему "Українська філософія" ст. 206-212 (ІІ частина)

УКР.ЛІТ:  Повторити про письменників О.Гончара , Миколу Руденка, Василя Стуса. Прочитати статтю в підручнику ст.189-196.

УКР. МОВА: Доопрацювати вдома копію "Зміна приголосних при додаванні суфіксів -ський, -ство" та виконати завдання 3 після теоретичного матеріалу ( копія додається нижче). Повторити пройдені Матуральні питання 1-7. Доробити в робочому зошиті вправу 11 на сторінці 19. 

ГЕОГРАФІЯ. Клімат України. Ст. 25-28. Вправи після тексту - усно. Завдання 5 на ст. 29 - виконати письмово в зошиті.

Вкладення photo_2022-11-02_03-26-59.jpg

Домашнє завдання на 29 жовтня

Янчак Ольга -

УКР.ЛІТ: Знати біографію Василя Стуса. З копії або підручник ст 263. Вміти аналізувати на ваш вибір вірш Василя Стуса.

ІСТОРІЯ: Суверенна Україна. Президент Леонід Кравчук. Прочитайте текст на сторінках в 40 - 47. Дайте відповіді на запитання на сторінці 43 і 47.

КУЛЬТУРА. Повторити джерела української культури. Ст. 130-134 ( І частина).

ГЕОГРАФІЯ. Корисні копалини України. Ст. 21-24. Нанести на контурну карту родовища паливних корисних копалин. 

УКР. МОВА. Повторити Матуральні питання 1-4 . Переглянути та підготуватись до обговорення питань 5 " Сполучення ьо, йо" та питання 6 "Написання слів з пів-, напів-, полу-"

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 22 October 2022 20:38 PM)