Відкритий форум для будь-яких обговорень

Домашнє завдання на 4 лютого

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Західноукраїнські землі під Польщею. Прочитайте текст на сторінках 192 -197. Дайте відповіді на запитання з 1 по 5 на сторінці 198.

КУЛЬТУРА. Ст. 169-173. Опрацювати текст.

УКР. МОВА: Повторити обставинні підрядні речення ( параграф 42 ) та виконати впр. 49

УКР.ЛІТ: Повторити тему " Розстріляне відродження". Знати біографію Уласа Самчука. Прочитати і переказувати твір " Марія" . Посилання додається   https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3631

ГЕОГРАФІЯ. Сільське господарство. Тваринництво. Ст 119-120.  Підготувати проект- презентацію у довільній формі про технологію виробництва одного з товарів харчової промисловості. 

Домашні завдання на 28 січня

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Між двома війнами. Українські землі під московсько-більшовицьким ярмом. Прочитати текст на сторінках 188 - 192. Дати відповіді на запитання на сторінці 192.

КУЛЬТУРА. Самостійно опрацювати текст на ст. 171-173.

УКР.ЛІТ: Вивчити тему " Розстріляне Відродження" . З підручника прочитати тему на ст 70-77.

ГЕОГРАФІЯ. Сільське господарство. Рослинництво. С. 113-118. 

Підготувати проект-презентацію у довільній формі про технологію виробництва одного з продуктів харчової промисловості. 

УКР. МОВА: Перечитати та повторити параграф 41 "Підметові та присудкові підрядні речення", доробити впр. 47

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Monday 23 January 2023 09:18 AM)

Домашнє завдання на 21 січня

Янчак Ольга -

1. УКР.ЛІТ: Вивчити тему з підручника " Хрестоматія української літератури 20 століття" на ст. 70-78. Учні: Дацик Микола і Анісіменко Аня готують на вибір презентацію про Володимира Сосюру і вивчити на вибір  вірш напам'ять В. Сосюри; Петришин Юра і Федорко Софія - Павло Тичина і вивчити вірш Павла Тичини напам'ять на вибір; Хрупало Христина І Федорко Богдан - Григорій Косинка і його вірш напам'ять.

ІСТОРІЯ: Спільними силами на Київ. Варшавський договір і другий похід на Київ. Українські уряди на еміграції. Прочитайте текст на сторінках 184 -188. Дайте відповіді на запитання на сторінці 188.

КУЛЬТУРА. Ст. 162-167. Усно розглянути вправу на ст.165.

УКР. МОВА: Повторити параграф 40 "Означальні підрядні речення ", виконати впр. 46

ГЕОГРАФІЯ. Харчова промисловість України. Підготувати проект-презентацію у довільній формі про технологію виготовлення одного з продуктів харчової промисловості (наприклад, цукру, борошна, хліба, олії, консерв тощо)

Домашнє завдання на 10 грудня

Кухарчишин Софія -

Культура. Ст. 153- 157. Запам'ятати щонайменше 5 назв опер і їх авторів. 

ІСТОРІЯ: Доба Центральної ради. Війна двох устроїв. Українська самостійна держава. Прочитайте текст на сторінці 167 -184. Дайте відповіді на питання на сторінці 173.

ГЕОГРАФІЯ. Легка промисловість, с. 111-112.

Домашнє завдання на 3 грудня

Янчак Ольга -

1. УКР. ЛІТ: Прочитати скорочено повість василя Стефаника " Камінний хрест". Визначити тему і ідею твору. Посилання з твором додаю

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3731

ІСТОРІЯ: підготуватись до презентації тим студентам, які ще цього не зробили.

Повторити пройдений матеріал.

КУЛЬТУРА. Повторити тему "Музика". Ст. 111-150.

ГЕОГРАФІЯ. Повторити пройдений матеріал.

УКР. МОВА: Повторити, що таке складнопідрядне речення та прочитати параграф 38 на сторінці 46-47 

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 19 November 2022 20:45 PM)

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ НА 19 ЛИСТОПАДА

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Повторити теми, над якими ми працювали в класі. Підготуватись до контрольної роботи. Для тих, хто був відсутній на уроці, подаю питання для повторення.

Тема. Підготовка до контрольної роботи.

Завдання 1. Дайте визначення слова музика. Які види музики ви знаєте?

 Завдання 2. Що ви знаєте про українську народну музику?

Завдання 3. Назвіть види народних пісень.

 Завдання 4. На які види поділяються українські народні музичні інструменти? Який музичний інструмент являється національним  музичним інструментом? Який інструмент є найдовшим музичним інструментом у світі?

 Завдання 5. Які композитори відносяться до золотої доби української церковної музики?

Завдання 6. Яку спадщину залишив Україні Микола Лисенко?

 Завдання 7. Назвіть відомих українських композиторів 19 ст.

 Завдання 8. Назвіть послідовників Миколи Лисенка і твори, якими вони прославили українську музику.

 Завдання 9. Назвіть українських композиторів 20 ст.

ІСТОРІЯ: Підготуватись до презентації. Презентація повинна тривати мінімум п'ять хвилин. Може бути зроблено в PowerPoint або в паперовому вигляді. 

Закінчити усі домашні, які ви мені заборгували.

Відродження України. Україна в огні світової війни. Дайте відповіді на запитання на сторінках 163 і 167.

УКР.ЛІТ: Повторити весь пройдений матеріал. Всі хто був відсутній більше, ніж два рази , прошу принести весь пророблений матеріал класних робіт і домашні.

УКР.МОВА: Прочитати та вивчити параграф 38 на ст. 46-47. Виконати вправу 42 на ст. 47.  Бути готовими до написання контрольної роботи. 

ГЕОГРАФІЯ.  Повторити вивчений матеріал. Ст. 93.-111. в підручнику. Бути готовими до контрольної роботи у вигляді коротких письмових запитань та роботи з контурною картою ( нанесення основних центрів виробництва галузей, які вивчили)


Домашні завдання на 12 листопада

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: підготуватись до презентації. Скласти план доповіді на задану тему, від 5 до 10 пунктів.

Занепад гетьманщини. Зруйнування Січі. Устрій  і життя гетьманщини. Прочитайте текст на сторінці 143 - 152. Дайте відповіді на запитання на сторінці 145, 147 і 152.

КУЛЬТУРА. Повторити ст.111-122.  Знати композиторську спадщину М. Лисенка і його послідовників- ст.134-144. Знати імена  відомих композиторів 20 ст. і назви їх відомих творів - ст. 145-152.

УКР. МОВА: Повторити та знати про Безсполучникове складносурядне речення ( параграф 37, ст. 45 ) та виконати вправу 41 на сторінці 46. 

УКР. ЛІТ: Повторити теми : Леся Українка і твори " Лісова пісня " і " Бояриня", Ольга Кобилянська " Царівна", Михайло Коцюбинський і повість " Тіні забутих предків".

ГЕОГРАФІЯ. Будівельна індустрія. Стор. 109-111. Вправи після тексту на ст.111 - усно.

Домашні завдання на 5 листопада

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Гетьман Іван Виговський. Гетьманщина. Гетьман Іван Мазепа. Прочитайте текст на сторінках 132- 142. Дайте відповіді на запитання на сторінках 135 і 139 і 143.

КУЛЬТУРА, Ст. 145-152.  Усно виконати вправу - хрестівку на ст.149.  Знати відповіді до вправи на ст. 144. і ст.137.

УКР. ЛІТ: Повторити біорафічні дані та творчість письменників Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського

ГЕОГРАФІЯ. Лісова та деревообробна промисловість. С.107-108. Вправи с.109 -усно.

УКР. МОВА : Повторити тему "Складносурядне речення із сполучниками" параграф 36 ст. 43. Доробити вправу 38 та виконати вправу 39 ( письмово )


Домашнє завдання на 29 жовтня

Янчак Ольга -

УКР.ЛІТ: Вивчити біографію Михайла Коцюбинського. Прочитати і вміти аналізувати повість Михайла Коцюбинського " Тіні Забутих предків". Нижче додаю посилання повісті скорочено.

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3359

ІСТОРІЯ: Гетьман Богдан Хмельницький. Прочитайте текст на сторінках 119- 131. Дайте відповіді на запитання на сторінці 131.

КУЛЬТУРА. Ст. 138-144. Усно опрацювати вправу на ст.144. Вивчити записи, які ми зробили в класі на уроці.

ГЕОГРАФІЯ. Хімічна промисловість. Ст. 104-106. Нанести на контурну карту найбільші центри галузі. 

УКР. МОВА. Повторити тему Складне речення ст. 41. Знати що таке Складнопідрядне та Складносурядне речення, та різницю між ними. Доробити вправу 37. 

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 22 October 2022 20:10 PM)

Домашнє завдання на 22 жовтня

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Козаччина. Козацькі походи. Прочитайте текст на сторінці 105 -118. Дайте відповіді на запитання на сторінках 107 113 і 118.

 КУЛЬТУРА. Ст. 133-137. Вправа на ст. 137 (усно).

ГЕОГРАФІЯ. Ст. 101-103. Вправи 1-7 ст.103 (усно), позначити на контурній карті основні центри машинобудування України

УКРАЇНСЬКА МОВА: Повторити звертання, вставні слова та вигуки в реченні. Скласти самостійно по 2 речення з кожним. 

УКР,ЛІТ: Повторити біографію Ольги Кобилянської. Вміти переказувати повість " Царівна". Посилання нижче

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=4750

(Відредаговано Лівель Ольга - початкове подання Sunday 16 October 2022 14:47 PM)

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Sunday 16 October 2022 14:47 PM)

(Відредаговано Янчак Ольга - початкове подання Sunday 16 October 2022 14:47 PM)