Відкритий форум для будь-яких обговорень

Домашнє завдання на 11 лютого

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: повторення. Період від смерті Юрія ІІ  до повстання Богдана Хмельницького. Повторити дати на сторінці 87. Виконати вправу на сторінці 87- 88 у зошиті.

Домашнє завдання на 4 лютого

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Гетьман Іван Виговський. Прочитайте текст на сторінці 89-92. Дайте відповіді на запитання на сторінці 91. Виконайте вправу на сторінці 91 і 92.

КУЛЬТУРА. Ст. 194-202. Добре опрацювати вправу на ст. 201 ( усно). За її зразком підготуватись до самостійної роботи.

УКР. Мова: Повторити вивчене про числівник, ст. 70 ( темна книжка ). Виконати вправу 197 ст. 98 ( світла книжка )

УКР.ЛІТ: Знати біографію івана Котляревського. Прочитати скорочено твір " Енеїда"  ( посилання додається )https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3343

ГЕОГРАФІЯ. Природні зони України. Мішані ліси. ст 47-50. Підготувати проект-презентацію у довільній формі про одну з лікарських рослин мішаних лісів.


Домашні завдання на 28 січня.

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Повторення. Період від смерті Юрія II до повстання Богдана Хмельницького. Сторінка 84 -86. Підготуватися до гри по цих питаннях та відповідях. Виконати вправу на сторінках 87- 88

КУЛЬТУРА. Ст. 189-193.  Звернути увагу на таблицю на ст. 190. 

На окремому аркуші виконати завдання. Знайти в соцмережах і записати по три назви будівель кожного з даних архітекторів.

1.     Іван Левинський -…

2.     Опанас Сластьон- ..

3.     Дмитро Дяченко -…

4.     Павло Альошин - …

5.     Василь Кричевський-…

ГЕОГРАФІЯ. Тваринний світ України. С.43-46

Підготувати проект -презентацію у довільній формі про одну з Червонокнижних тварин України. 

УКР. МОВА: Повторити все про прикметник. ст. 59 ( темна книжка )

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Monday 23 January 2023 09:26 AM)

Домашнє завдання на 21 січня

Янчак Ольга -

1. УКР. ЛІТ: Вивчити тему з копій, що я роздала " Українська література доби Ренесансу і Барокко. Братства. Книгодрукування. Козацькі літописи". Поділені групи дітей повинні  підготовити презентації, доповіді, лекції ( на вибір учня) . Перша група - тема " Києво-Могилянська академія - створення, представники, значення" ; друга група - тема " Іван Федоров"

ІСТОРІЯ: Повторення. Період від смерті Юрія II до повстання Богдана Хмельницького.  Підготуйтесь до командної гри, прочитайте питання  та відповіді на сторінках 84 -86.

Виконайте вправу на сторінці 87- 88. Повторіть дати на сторінці 87.

КУЛЬТУРА. Ст. 180-186. Визначити типи церков на ст. 185

УКР. МОВА: Виконати впр. 61 на ст. 70 ( темна книжка, слова "Ходорів" та "Володимир Волинський"), впр. 62 на ст. 70 ( темна книжка ). 

ГЕОГРАФІЯ. Рослинний світ України. Підготувати розповідь-презентацію у довільній формі про одну з Червонокнижних рослих України.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА 17 ГРУДНЯ

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Вивчити слова колядки "Нічка та ясная.

.

Текст колядки

Нічка та ясная
Зорями світила,
У Вифлеємі
Пречиста Діва Сина народила
В яслах на сіні

Приспів:
Слава Богу, слава на висоті
На землі мир, спокій!
Слава вгорі, мир на землі,
В людях добра воля!

В сяйві великому пастухам у полі
Ангел з'явився.
Він сповістив, що в вертепі убогім
Спас народився!

Приспів.

Сповнені радістю до хліва побігли,
До ясел впали,
Славу Святому Новородженому
Богу віддали!


Домашнє завдання на 10 грудня

Кухарчишин Софія -

Культура.  Повторити тему "Будівлі у стилі козацького бароко". Ст. 168-172. Вивчити слова колядки "Нічка та ясная зорями світила".

ІСТОРІЯ: повторити вивчений матеріал. Богдан Хмельницький. Друга і третя війна з Польщею. Переяславська угода.

ГЕОГРАФІЯ. Повторити тему Клімат України, с. 25-28. ивчити слова колядки "Нічка та ясная зорями світила".

Домашнє завдання на 3 грудня

Янчак Ольга -

1. УКР. ЛІТ: Прочитати скорочено уривок з літопису " Історія Русів" . Додаю посилання з уривком.

https://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=27&bookid=20

ІСТОРІЯ: підготуватись до презентації тим студентам, які ще цього не зробили.

Повторити пройдений матеріал.

КУЛЬТУРА. Повторити теми "Джерела української культури", "Найславніші будівлі княжої доби", Ст. 126-134,   145-149.

ГЕОГРАФІЯ. Повторити тему "Клімат України". С. 25-28

УКР. МОВА: Підготуватись до контрольної роботи тим кого не було попередній раз. Повторити відмінювання прикметників. 

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 19 November 2022 20:40 PM)

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ НА 19 ЛИСТОПАДА

Кухарчишин Софія -

КУЛЬТУРА. Виконати завдання "Підготовка до контрольної роботи", яке ви отримали  в класі. За даними темами підготуватись до контрольної роботи.

ІСТОРІЯ: Підготуватись до презентації. Презентація повинна тривати мінімум п'ять хвилин. Її можна зробити в PowerPoint або в паперовому вигляді.

Закінчить усі домашні, які мені заборгували.

Богдан Хмельницький. Друга війна з Польщею. Дайте відповіді на запитання на сторінці 74. Виконайте вправу на сторінці 74.

УКР.ЛІТ: Повторити весь пройдений матеріал. Всі хто був відсутній більше, ніж два рази , прошу принести весь пророблений матеріал класних робіт і домашні.

УКР. МОВА: Виконати вправи 171, 175 на ст. 86-87 ( світло-жовта книжка ) та бути готовим до контрольної роботи у формі письмового переказу твору. Вчитель прочитає текст двічі, учень повинен своїми словами записати, що почув та запам'ятав. 

ГЕОГРАФІЯ. Повторити вивчений матеріал. Ст. 8.-28. в підручнику. Бути готовими до контрольної роботи у вигляді коротких письмових запитань та роботи з контурною картою (нанесення точок географічного положення, країн-сусідів, основних форм рельєфу, геологічних структур, корисних копалин)

Домашні завдання на на 12 листопада.

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Підготуватись до презентації. Скласти план доповіді на задану тему, від 5 до 10 пунктів.

Протипольські повстання в 1625 1638 роках. Повстання Богдана Хмельницького 1648 року. Прочитайте текст на сторінці 60- 69. Дайте відповіді на запитання на сторінці  63 і 67.

КУЛЬТУРА. Ст. 168-173 вивчити. Запам'ятати назви будівель у стилі українського (козацького) бароко і меценатів, які спричинилися до розвитку культури в цей період.

УКР. МОВА: Повторити як відмінюються прикметники. Виконати вправу 164 на ст. 83 в світло-жовтій книжці. Приготуватись до самостійної роботи по відмінюванні прикметників. 

УКР.ЛІТ: Повторити теми " Гуманізм і реформація в українській літературі  Середньої доби ( Віршована література та драматичне письменство Середньої доби. Інтермедіїї."  " Історичні пісні та думи доби козаччини. Дума про Марусю Богуславку" , " Полемічна література. Іван Вишенський".

ГЕОГРАФІЯ. Корисні копалини. Стор. 21-24.

Домашні завдання на 5 листопада

Моргун Людмила -

ІСТОРІЯ: Перші протипольські повстання. Берестейська унія. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Прочитайте текст на сторінках 51-58. Виконайте вправу на сторінці 53.

КУЛЬТУРА. Ст. 159-163. Знати елементи стилю ренесанс і відомі будівлі в Україні, побудовані в даному стилі.

УКР.ЛІТ: Вивчити тему з конспекту розданого на уроці " Віршована та драматична література Середньої доби." Знати визначення гуманізм, реформація, інтермедія, містерії, міраклі, мораліте.

ГЕОГРАФІЯ. Геологічна будова. Ст. 18-20. Вправи 2-5 на ст. 20 - виконати письмово в зошиті.

УКР. МОВА: Повторити тему "Відмінювання прикметників" ст. 64-65, доробити вправу 56 ст. 66 та зробити вправу 57 ст. 66 ( темно-жовтий підручник )

(Відредаговано Ворощук Олег - початкове подання Saturday 29 October 2022 22:44 PM)