Лист батькам про Тимчасове припинення контракту на оренду церковних приміщень

Лист батькам про Тимчасове припинення контракту на оренду церковних приміщень

Федак Тетяна -
Кількість відповідей: 0


Шановні батькивчителідрузі!


Прикра  новина змушує нас звернутися довас протягом літнього відпочинку.
Кілька тижнів тому Рідна школаУкраїнознавства отримала офіційноголиста від пароха церкви  оАндріяДудкевича та адміністрації щоденноїшколи свМиколая про тимчасовеприпинення діі контракту на орендуприміщенняВідмова мотивується тимщо щодення школа свМиколаяготується до початку навчання у школі зановими вимогами і для дотримання вимогсоціальної дистанції їй буде потрібно усішкільні та церковні  приміщенняа посуботах планується проводитисьдетальна чистка будівельТакожучніРідної школи походять з різних околицьщо підсилює небезпеку для учнів щоденноїшколи.
Тому для Нашої школи немає місця упарафіяльних приміщеннях!
БК та дирекція Рідної школи  звертаєтьсядо вас усіх за підтримкоюМи чудоворозуміємощо багато всього відбулося іщо потрібно чимало змінюватиМи неменше переживаємо за безпеку учнів тапедагогічного колективуТомумипідготували план повернення до школи унаступному режиміТак як щоденна школаприблизно нараховує біля 90+  учнів ірозпочинає своє навчання у вересніто вшкільних приміщеннях буде створено всіумови для даної кількості дітейЩоб непорушувати жодних правил безпеки длящоденної школими планували розділитинаших учнів на дві групи , по 80+ школяріводночасно працюючи з рештою учнівдистанційноЦе б дало кожному учневіРідної школи можливість фізично бутиприсутнім у школі кожну другу суботу 
Нами були розпрацьовані ще деякі інші варіанти роботи Рідної школи зурахуванням дотримання необхідної дистанції між дітьми та вчителямипланувалось закупити засобиперсонального захисту і гігієниЩододетальної  дезинфекціі приміщеньто можливоможна було  б їх проводитипісля 1: 15 (саме коли ми закінчуємонавчання у школі). Ми були готовізапропонувати додаткову оплату саме зацю послугу.
Що ж до пунктущо студенти Рідноїшколи приїжджають з різних околицьалетак  само і учні школи свМиколая непроживають усі в Пассейкусеред нихчимало приїжджають з тих самихприлеглих околицьщо і наші учніБільштогочимала кількість наших учнів єстудентами школи свМиколая.
Нажальми не мали ,навіть змогипредставити наш план навчанняадміністрації церкви та школитак якжодних зустрічей чи дискусій з нами невелося і не ведеться.
Як наслідокРідна школа залишилась  безприміщення не маючи навіть можливостіобговорити з щоденною школою своїпропозиції.
Ми намагаємося відшукати будівлю дляоренди в локальних державних школахале в даний час пандеміі це не простозробитиМожливо тому прийдетьсяякийсь час нам продовжувати навчання уРідній школі  дистанційноПро усі можливі варіанти та кінцеве рішення ми обов’язково првідомимо вас перед початком навчального року. Велика надіяна Вас , шановні батькищо всі мизалишимось разомяк одна громадаоднавелика шкільна родина.

70 років тому Рідна школаУкраїнознавства була створена вПассейку і за цей час виховала багатопоколінь патріотів УкраіниВдумайтесь вїї назвуЦе наша Рідна школа!І місія нашоїРідної школи особливо зараз , в умовахінформаційної війни та атаки на нашурідну мову , така значима і важлива нетільки для нас , українців за кордоном  ай для усіх українців загалом . Адже вона єтим осередком,який єднаєвідроджує, підсилює, підтримує тапродовжує українські традиції  у планікультури ,мистецтва ,освіти та науки , сприяє кращому розумінню ігідному ставленню до України тастворює  можливості для взаємодіїукраїнців зі світом. І позбавити нашихдітей цих можливостей  це зробитиболяче не тільки собі і  своім родинам , а йусім свідомим патріотам –українцям щоз покоління в покоління плекалиідею животворення української культурита освіти  в Америці Не позбавляйтенаших дітей часточки України таможливості живитись з цього джереланепереривайте ланцюжок єдності поколінь упрагненні ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНУ В СЕРЦІ ТАДУШІ НАЗАВЖДИ .Давайтезалишатись гідними українцями попри усіпандемії , виклики та випробування часу .       

Впевненіщо з Вашою підтримкоюдорогі батьки та вчителівідстоїмо і збережемоРідну школу Українознавства для нашихдітей та наступних поколінь!
Разом ми зможемо!
Будемо вдячні за будь яку пораду тадопомогуНам потрібен ваш голос таваша думка!

Просимо зареєструвати ваших дітей до Рідної школи, якщо ви ще цього не зробили. Реєстраційну форму можна відшукати на нашому шкільному веб-сайті ukrschool.org


З повагою ,
Батьківський Комітет та Дирекція школи